© 2019 BITI Konsept & Event AS

Foretaksinfo

BITI Konsept & Event AS
Org. nr.: 916 204 787 MVA


Telefon
+47 90 85 10 23

Adresser

Lager- / besøksadresse:
Kvaløyvegen 332,
9016 Tromsø
 

Postadresse:
Postboks 2221,
9268 Tromsø

Digitale adresser

Kontakt oss:
biti@biti.no

Bli med på laget:
folk@biti.no

Fakturamottak:
biti@mottakfaktura.no

 

KONSEPTUTVIKLING

Et konsept er de overordnede visjonene, tankene og linjene for helhetstenkingen i et prosjekt. Konseptet forklarer sammenhengen mellom analyser, synspunkter og løsninger.
For hver idé eller prosjekt vi involveres i tilnærmer vi oss oppgaven med en konseptuell tankegang, vi mener dette effektiviserer og konkretiserer veien fram mot formidlingen av budskapet.

Om dere behøver bistand til formidling av et budskap eller kreative hoder for å videreutvikle en ide, så vil vår tverrfaglige erfaring bidra med utvikle av et godt konsept for dere.

Utleiebetingelser  |  Kontakt  |

facebook-logo-png-white-facebook-logo-pn